Frederik Hyldig

Midlertidig lukning af en hjemmeside

I dette indlæg vil jeg forklare, hvordan du håndterer situationer med planlagt nedetid. Det vil sige, at du bevidst gør din hjemmeside utilgængelig i en kortere periode. Det kan være ved større ændringer på hjemmesiden eller i forbindelse med vedligeholdelse af serverne.

Det bør som regel altid være sidste udvej at gøre hele hjemmesiden utilgængelig, men I nogle tilfælde kan det altså være nødvendigt. Herunder får du mit forslag til, hvordan du kan gribe det an med SEO i tankerne.

Fortæl både mennesker og robotter, at det kun er en midlertidig lukning.

Ved en midlertidig lukning bør man altid underrette både mennesker og robotter, så de ved, at det er en planlagt lukning, og at det kun er midlertidigt. Med robotter menes der i dette tilfælde søgemaskinerne. Det bør også fremgå, hvornår det forventes, at hjemmesiden er tilbage igen. På den måde sikrer man sig, at både mennesker og robotter vender tilbage på et senere tidspunkt og kan finde det, som de forventede at finde.

Der er to typiske fejltagelser, som man ofte ser, når en hjemmeside gøres midlertidig utilgængelig..

Fejl 1. Alle filer fjernes fra serveren.

Når både mennesker og robotter forsøger at besøge hjemmesiden, vil det resultere i en 404 fejl, hvilket betyder, at hjemmesiden ikke kan findes. Det giver intet hint til hverken søgemaskinerne eller menneskerne om hvad, der egentlig foregår. Man vil typisk få vist en side, der ligner denne:

Mennesker vil i værste fald tro, at hjemmesiden ikke længere eksisterer og derfor opgive at finde den igen. Søgemaskinerne håndterer situationen på nogenlunde samme måde. For dem betyder en 404 fejl, at hjemmesiden ikke længere eksisterer, og den vil med tiden blive fjernet fra deres indeks.

Fejl 2. Der lægges en simpel side på serveren med en kort besked om lukningen.

Et alternativ til løsningen ovenfor er at fjerne alle filer og derefter lægge en enkelt meget simpel fil ud på serveren, som indeholder en eller to sætninger, der forklarer hvorfor, siden er lukket. Herefter peger man så alle de gamle sider hen mod denne fil.

Denne metode fortæller menneskerne, hvad problemet er – men den giver stadig ikke nogen mening for søgemaskinerne. Søgemaskinerne kan faktisk blive så forvirrede, at de nu tror, denne midlertidige udgave af hjemmesiden (de to sætninger) rent faktisk er en permanent hjemmeside.

Alt afhængig af, hvordan pegningen fra alle siderne er lavet, kan man også risikere at søgemaskinerne tror, at alle sider på hjemmesiden nu er fjernet, og at det kun er forsiden, der skal rangere i søgeresultaterne. Det er den sikre vej til at miste alle sine placeringer i Google.

Lidt om HTTP Status koder

Hver gang du besøger en hjemmeside, modtager din browser en besked fra den server, hjemmesiden ligger på. Denne besked kaldes en HTTP status kode. Det er vigtigt at forstå, hvad de vigtigste koder betyder.

200 OK – Denne kode indikerer, at handlingen, der blev anmodet om, blev modtaget, forstået og leveret. Med andre ord: man får vist den hjemmeside, man bad om.

301 Moved Permanently – Den anmodede side er permanent flyttet til en ny adresse. Det er denne type, man bruger ved de såkaldte 301 redirects. Den besøgende bliver automatisk sendt videre til den nye adresse, og søgemaskinerne ved, at de fremover skal komme til den nye adresse. Værdien fra den gamle side bliver helt eller delvist overført til den nye destination.

302 Found – Den anmodede side er midlertidigt flyttet til en ny adresse. Den fungerer som en 301 redirect, ved at den sender den besøgende videre. Søgemaskinerne ved, at det kun er en midlertidig flytning, og der bliver ikke overført nogen nævneværdig værdi til den midlertidige adresse.

404 Not Found – Den anmodede side kunne ikke findes. Denne fejlbesked får man, hvis man forsøger at besøge en side, som ikke længere findes på den pågældende adresse. Indholdet kan sagtens bare være flyttet til en ny adresse – men med en 404 besked får hverken mennesker eller søgemaskiner dette at vide. Hvis en søgemaskine gentagne gange støder på en 404 fejl, risikerer man, at siden bliver fjernet fra søgemaskinens indeks.

503 Service Unavailable – Serveren er midlertidig utilgængelig – enten fordi den er overbelastet, eller fordi den er ved at blive vedligeholdt. Søgemaskinerne forstår, at dette er en midlertidig situation. Derfor bør man give denne besked, når man lukker en hjemmeside ned midlertidigt.

Der findes mange flere HTTP status koder – du kan finde en liste her.

Sådan fortæller du søgemaskinerne, at det kun er en midlertidig lukning.

Hvis du lukker din hjemmeside midlertidigt, skal du informere søgemaskiner som Google om dette. Som du kunne læse ovenfor gøres det med HTTP status koden 503, der fortæller, at serveren er midlertidig utilgængelig.

Der skal altså først laves en fil, som returnerer en 503 status kode. Når søgemaskinen ser denne, vil den forstå hvad, der foregår. Det kan gøres ved kopiere nedenstående 4 linjer ind i notesblok og gemme som 503.php. Denne fil lægger du så op i roden på dit webhotel.

De første to linjer fortæller, at det er en 503 kode, og den sidste linje bruges til at give et bud på, hvornår hjemmesiden forventes at være tilgængelig igen. Google kan forstå denne besked, så det er en mulighed for at fortælle Google, hvornår de skal kigge forbi igen. Der skal enten angives et tal (sekunder) eller en dato. Hvis du forventer at være tilbage d. 5. januar 2012 kl 14.00, skal du skrive:

Læg mærke til, at jeg skrev 13:00:00, selvom jeg skrev 14:00:00 ovenover. Det skyldes, at tiden altid skal angives i GMT/UTC, som er en time bagefter vores tid i Danmark.

Men det er ikke nok blot at smide en 503 besked ind på din server. Du får jo besøgende (og dermed også Google) ind fra alle mulige kilder og til alle mulige sider på din hjemmeside. De skal alle ledes hen til beskeden om, at hjemmesiden er lukket midlertidigt.

På en Apache/Linux server kan det løses nemt ved at bruge en .htaccess fil til at pege alle sider hen mod 503.php filen. Man hører ofte om .htaccess filen, når der skal laves en 301 redirect, men det skal vi ikke denne gang. Vi skal bruge en 302 redirect. Denne form for redirect er du måske blevet advaret mod at bruge – og med god grund. Den kan nemlig ødelægge meget, hvis den bruges forkert. Men i dette tilfælde skal den altså bruges, og her kan en 301 redirect faktisk være skadelig at bruge.

Gem de 6 linjer herunder som en .htaccess fil og læg også den op i roden på dit webhotel.

Det lille R i sidste linje indikerer, at det er en 302 redirect. For at lave en 301 redirect skulle der havde stået [R=301, L].

Det smarte ved filen herover er, at vi kan give os selv adgang og samtidig vise en 503 besked til alle andre.

Lad os sige, at du har denne fiktive IP adresse: 12.345.678.910. Så indsætter du tallene på linje 4 i koden ovenfor:

Når du har lagt de to filer (503.php og .htaccess) op på dit webhotel, er du faktisk færdig. Du har nu fred og ro til at rode med din hjemmeside, så længe du lader de to filer ligge i roden af webhotellet – og hvis Google kigger forbi, så ved de, at siden kommer tilbage senere, og du har endda fortalt dem, hvornår de bør prøve igen.

Men hvad med at give en besked til dine besøgende?

Sådan fortæller du dine besøgende, at hjemmesiden kun er lukket midlertidigt.

Med et par tilføjelser til 503.php filen, som vi lavede ovenfor, kan vi give en besked til de besøgende.

Overstående vil resultere i følgende besked, når man besøger siden:

Og hvis vi ser på det svar, som serveren giver til eksempelvis Google med et værktøj som FireBug, Web-Sniffer.net eller lignende, så får vi følgende svar:

Nu har vi både fortalt mennesker og robotter, at de skal kigge tilbage senere. Det er det bedste, man kan gøre for at forhindre, at Google begynder at indeksere den midlertidige udgave af hjemmesiden. Det burde altså være muligt at komme igennem en midlertidig lukning uden, at det får alvorlige konsekvenser for hjemmesidens placeringer i Google.

Frederik Hyldig er Head of Paid Search hos s360. Du kan fange ham på kontakt@frederikhyldig.dk eller på LinkedIn. Læs mere om hvem Frederik er.